Teaterprojekt

Projektets arbetsgrupp för teater kontaktade de två länsteatrarna i Glasriket, Regionteatern Blekinge-Kronoberg och Byteatern Kalmar Läns Teater. Detta resulterade i ett långtgående samarbete.

Målet var att sätta upp en helaftonsföreställning med arbetsnamnet ”Protest som roar”. Till detta sökte och fick KRIS I REPRIS 50 000:– från Arbetarrörelsens Kulturfond. Pengarna gick oavkortat till manusförfattare Gertrud Larsson som knutits till projektet. Till grund för hennes arbete startade Berättarkvällar under hösten 2012 och våren 2013 i 14 olika glasbrukssamhällen. Studiecirklar i teaterproduktion hölls under hösten 2013. Premiären skedde försommaren 2014.

Glasjesus, en komisk tragedi om Glasriket

I sommarteatern ”Glasjesus” kunde publiken följa den senaste händelseutvecklingen i Glasriket i en skarp satir ur glasarbetarperspektiv.

glasjesus_affischPjäsen författades av Gertrud Larsson, regisserade gjorde Lars Sonnesjö från Byteatern och på scenen kunde vi se ett 15-tal amatörer tillsammans med sex professionella skådespelare från Regionteatern.

Teaterprojektet var ett samarbete mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg, Byteatern, ABF och KRIS I REPRIS.

Sommarteater i tält visades i
Åfors 14/6-28/6
Hovmantorp 9/8-23/8

Ladda ner pressmeddelande (pdf)

Spelplatserna flyttades till Åfors och Hovmantorp.

Ladda ner pressmeddelande 140409 (pdf)

Läs mer om pjäsen på Regionteatern Blekinge Kronoberg

Tillbaka