Om projektet

Projektet KRIS I REPRIS startade våren 2009 med en återinvigning av den då 30 år gamla vandringsutställningen ”Modell Glasriket – kampen för jobben”. På hösten samma år startade studiecirklar runt om i Glasriket. Under projekttiden pågick 34 cirklar och 256 människor deltog i dessa.

Vid projektets start återstod bara en spillra av vad som har varit. Ett av Sveriges största kulturarv försvann delvis. Glasriket och dess kulturarv hade benämnts som en nationalklenod. Då när framtiden såg mörkare ut än någonsin i Glasriket med varsel och nerläggningar var arbetet med att dokumentera människors vardag och fritid viktigare än någonsin.

Precis som för trettio år sedan var KRIS I REPRIS ett samverkansprojekt mellan ABF och facket i Kronobergs- och Kalmar län.

Projektet avgränsades genom en särskild styrgrupp med representanter för projektägarna ABF och IF Metall samt projektledare. En referensgrupp fanns med representanter från olika organisationer och föreningar som; Dokumentation i Glasbruksbygd, Glas i Hovmantorp, Kronobergsarkivet, Smålands museum och Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar.

ABF och IF Metall fick 2009 ett bidrag på 150 000 kr från Riksantikvarieämbetets pott för Arbetslivsmuseer för att starta studiecirklar. I december 2011 beviljades ett projektstöd med 556 000 kr från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Landsbygdsutvecklingsenheten hos länsstyrelsen i Kalmar.

Hösten 2012 fick projektet 50 000 kr i bidrag från Arbetarrörelsens Kulturfond för en teateruppsättning. I oktober samma år beviljade styrelsen för distriktet ABF Kronoberg 75 000 kr ur ABFs kulturfond, Till Frits Ljungberg och Henry Greens minne, för dokumentation av arbetarhistoria.

Sommaren 2013 avslutades KRIS I REPRIS. All dokumentation från projekttiden finns bevarad hos Kulturparken Småland på Smålands Museum.

Kontakt:
Fd projektledare Annette Krahner
070-618 77 84
krisirepris@hotmail.com