Blåsmusiken

Projektets syfte var att stötta och utveckla konstarten och musikkårerna i Glasriket, och därmed bevara och tillgängliggöra ett levande kulturarv.

Arbetet bedrevs genom en arbetsgrupp med blåsmusikanter som beslutade att inom KRIS I REPRIS ram genomföra tre olika delprojekt.

Gemensamma konserter
Första tillfället var 2013 då Nybro Musikkår var värd och 2014 tog Glasriket Symphonic band över stafettpinnen.

Digitalisering av handskrivna noter nertecknade före 1940-talet
Ett stort antal noter har scannats, förtecknats och lagts upp i ett register som finns på Visualarkiv. De noter som har scannats ägs av respektive musikkår.

I juli 2013 hade 5 558 notblad behandlats och i januari 2016 har 10 musikkårer lämnat 21 630 notblad som nu är registrerade och finns tillgängliga via Visualarkiv.

Arbetet har skett via Emmabodabygdens arkivförening, Lessebo och Emmaboda kommuner, Arbetsförmedlingen och Kuturarvslyftet. Projektmedel har sökts från Nybro, Uppvidinge och Växjö kommuner.

För mer information går det bra att kontakta
Pähr Gustavsson 072-332 76 22
eller Emmabodabygdens Arkivförening
emmaarkiv@hotmail.se, telefon 072-248 98 99 eller 072-248 99 03

 

Specialskriven komposition
På nyårskonserten 2013 uruppfördes i Orrefors en nyskriven komposition för blåsmusik och det unika glasklockspelet som gjorts i Orrefors av glasarbetare och musikanter i Orrefors musikkår.

Möjligheten att genomföra en konsert med glasinstrument och blåsmusik har diskuterats. Hoppet lever att detta kommer att genomföras.

Tillbaka