Modell Glasriket – kampen för jobben

Under slutet av 1970-talet startades ett projekt vars mål var att kartlägga glasarbetarnas situation genom tiderna. Bakgrunden var att det hade skett stora omvälvningar inom glasindustrin. De 1500 jobben, yrkeskunnandet och hela samhällen var hotade.

400 människor i Glasriket var då aktiva i ett trettiotal studiecirklar i 22 glasbruksorter. De forskade i och skrev sin egen historia samt startade Framtidscirklar.

Arbetet resulterade i ett trettiotal böcker och flera utställningar. Projektet samlade också in gamla filmer från olika glasbruk som överfördes till video. En dubbel-LP med blåsorkestrar från glasbrukssamhällena spelades in. Riksteaterns Växjö ensemble satte upp pjäsen ”Glaset – fortsätt att blåsa av hela din själ” som spelades 34 gånger.

Efter projektets slut åkte glasarbetarna land och rike runt med bussutställningen ”Modell Glasriket – kampen för jobben” för att inspirera människor i andra krisdrabbade branscher och orter att försöka rädda sina hotade jobb. Utställningen producerades av Riksutställningar men baserades helt på det material som tagits fram i glasarbetarnas studiecirklar.

Ett bildspel med utställningsskärmarna: