Föreläsningar

Tio förläsningar har hållits sedan projektets start. Fyra av dessa i samarbete med ”The Glass Factory” i Boda. Under 2013 pågick även samarbete med den ekonomiska föreningen ”Glasrikets skatter” i Orrefors.

Insamling av filmer, videor och dvd:er för överföring till en extern hårddisk har pågått från projektets start.

Projektet har skickat ett antal gamla filmer till Filmarkivet i Grängesberg för överföring till dvd och arkivering.

I samarbete med projektet ”Film i Glasriket” kom 145 personer till Flygsfors folkets hus den 30 oktober 2013. Gunnel Holmér, Kulturparken Småland – Smålands museum föreläste om Flygsfors glasbruk och filmen ”Flygsfors glasbruk 1957” visades.

Tillbaka